logotyplogotyp
logotyp
Telefon: +46 (570) 387 60


MArke-AC-C-95-page-0MArke-AC-C-95-page-0
MArke AC C 95 page 0
Certifikat marke 2 Certifikat marke 2
Certifikat marke 2

AC-service
Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

I en AC-service ingår:
Tömning av gas, läcksökning med hjälp av vacuumsugning, påfyllning av köldmedia och olja. Rengöring av luftkanaler och element med ödörbehandlare.
Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar

AC-rengöring:
Tar bort bakterier och mögelsporer som kan ge upphov till allergier och retningar i luftrören. Bra att tänka på vid långresor.
Vi rekommenderar alltid att byta pollenfilter i samband med AC rengöring (tillkommer till priset).

AC-service
Tömning av gammal gas
Vakuumsug med hålltid.
Rengöring gas från fukt och kondens som förhindrar isproppar.
Läcksökning.
Påfyllning av gas (Evt saknad gas tillkommer)
AC-rengöring med ödörbehandling
Byte pollenfilter (filter tillkommer till priset)
Läcksökning AC

För lite gas ger sämre kylförmåga. Dessutom får motorn jobba hårdare, vilket innebär att den drar mer bränsle. Vi vacuum suger ut alla gammal gas, tar hand om den rengör den från fukt, och fyller sedan på AC-systemet med fräsch gas.
Detta är viktigt eftersom fukt ökar förekomsten av allergiframkallande ämnen och riskerar att bilda isproppar när kylan kommer. Isproppar i AC-systemet skapar sprickor och därmed läckor. AC:n rengörs så att bakterier, mögelsporer och andra allergiframkallande ämnen. försvinner. Vi rekommenderar alltid att byta pollenfilter.


acac
ac