logotyplogotyp
logotyp
Telefon: +46 (570) 387 60


MArke-AC-C-95-page-0MArke-AC-C-95-page-0
MArke AC C 95 page 0
Certifikat marke 2 Certifikat marke 2
Certifikat marke 2
nonstopnonstop
nonstop

När du gör en original service enligt serviceschema och eventuella ytterligare nödvändiga åtgärder, så får du utan kostnad CITROËN NONSTOP.
- CITROËN NONSTOP  gäller till nästa servicetillfälle eller max. 12 månader (Endast svenska bilar)
- CITROËN NONSTOP  gäller tills bilen uppnått 15 000 mil, eller då bilen är 10 år från första registrering, det som först inträffar
- CITROËN NONSTOP innehåller: Assistans vid driftstopp bränslestopp (ej tankning med fel bränsle) tekniskt eller elektriskt fel
fel på billås nyckel/fjärrkontroll/Smart key- Om driftstoppet inte kan åtgärdas på plats så ombesörjs bärgning till närmaste auktoriserad Citroën verkstad.  
 
För alla villkor för CITROËN NONSTOP, se vår hemsida www.citroen.se, under rubriken Service och underhåll/ CITROËN NONSTOP